Nasz adres:
Domek nad Saskiem
Jęcznik 11C
12-100 Szczytno

Telefon:
+48 502 705 611


Poleć Domek nad Saskiem:


Mazury

Warmia i Mazury to niezwykły region pełen atrakcji i niespodzianek. Warto tu przyjechać o każdej porze roku, choćby na weekend - to tylko 2 godziny jazdy z Warszawy. A potem zwiedzać, odpoczywać, przeżyć niezapomnianą przygodę i… wrócić do agroturystyki nad Saskiem za rok.

Zobacz, jak ciekawie spędzisz czas w agroturystyce nad Saskiem

Historia Warmii i Mazur

Województwo Warmińsko-Mazurskie obejmuje obszar historycznych krain Warmii, Mazur i Powiśla, zamieszkałych w średniowieczu przez plemiona bałtyckich Prusów. Pierwsze ślady osadnictwa na tych terenach pochodzą sprzed około 15 tys. lat. Pojawienie się plemion bałtyckich - Prusów i Jadźwingów datuje się na połowę pierwszego tysiąclecia p.n.e. Plemiona te władały tą krainą do połowy XIII wieku, tzn. do czasu jej podboju przez zakon krzyżacki, który utworzył na tych ziemiach swoje państwo. Przez kolejne wieki region zasiedlała ludność przybyła z terenów Królestwa Polskiego i Litwy, a rdzenni mieszkańcy tych ziem powoli asymilowali się z nowymi osadnikami.

W XV i XVI wieku wojny i polityczne decyzje rozdzieliły region na wchodzące w skład państwa polskiego Prusy Królewskie (m.in. Warmia, Powiśle, Pomorze Gdańskie) oraz Prusy Książęce ze stolicą w Królewcu, będące od 1525 r. lennem Polski. Książę Albrecht Hohenzollern przekształcił je w państwo protestanckie, wspierając rozwój nauki, piśmiennictwa i kultury. W połowie XVII wieku Prusy Książęce uzyskały zwolnienie z zależności lennej, a w 1701 r. powstało silne, absolutystyczne państwo pruskie, które w trakcie I rozbioru Polski (1772), zagarnęło Prusy Królewskie, a później także Gdańsk i Toruń.

Nazwa "Mazury" jako określenie południowych ziem Prus Wschodnich funkcjonować zaczęła dopiero w połowie XIX wieku. W 1920 r. mocą Traktatu Wersalskiego zarządzono plebiscyt, który miał określić przynależność państwową terenu Mazur. Zakończył się on przegraną Polaków. Po drugiej wojnie światowej o przynależności regionu arbitralnie zadecydowały zwycięskie mocarstwa. Północną część Prus Wschodnich przyznano Związkowi Radzieckiemu, południowa zaś i cała Warmia przypadły Polsce.

Świadectwem dawnych lat są licznie zachowane zabytkowe budowle - gotyckie kościoły i zamki oraz miejskie założenia architektoniczne i parki. Do najważniejszych zabytków budownictwa sakralnego należą: zespół zabudowań Wzgórza Katedralnego we Fromborku (zabytek klasy "0"), a w jego obrębie m.in. warownia, zbudowana na miejscu grodu pruskiego w XIV i XV wieku oraz katedra, pałac biskupi, dzwonnice, XIV-wieczny kościół św. Katarzyny w Braniewie, XIV-wieczna fara w Ornecie, katedra w Olsztynie i kolegiata w Dobrym Mieście oraz barokowa bazylika w Świętej Lipce ze słynnymi na cały kraj organami.

Spośród zamków krzyżackich wyróżniają się obiekty w Lidzbarku Warmińskim (zabytek klasy "0"), Nidzicy, Olsztynie, Reszlu, Rynie, Kętrzynie, Ostródzie oraz dobrze zachowane ruiny warowni w Szymbarku. Odrestaurowane zamki ukazują rozwój i potęgę istniejącego na tym terenie w średniowieczu państwa krzyżackiego i stanowią atrakcję turystyczną, porównywalną z zamkami nad Loarą.

Rzadkością na skalę światową jest zbudowany w drugiej połowie XIX wieku Kanał Ostródzko-Elbląski. Jego pięć pochylni statki pokonują na szynach dzięki zabytkowym, czynnym do dziś urządzeniom hydrotechnicznym.

Przyroda Warmii i Mazur

Region warmińsko-mazurski posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Przeważają ciągi wzgórz morenowych, jednak można też spotkać krajobrazy równinne. Powszechnie używana nazwa "kraina tysiąca jezior" jest niezbyt ścisła, bowiem w rzeczywistości jezior tych jest ponad 3 tysiące. Największe z nich to Śniardwy, Mamry, Jeziorak, Niegocin i Nidzkie. Tworzą one wyraźne skupiska, ciągnące się od zachodu na wschód regionu - są to pojezierza Iławskie, Olsztyńskie, Mrągowskie, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierze Ełckie. Wiele jezior, spiętych rzekami i kanałami, tworzy wielokilometrowe szlaki wodne.

Lasy pokrywają blisko 30% powierzchni województwa. Największe kompleksy to Puszcza Piska i Puszcza Borecka. Wewnątrz nich żyje wiele gatunków zwierząt, m.in. jelenie, sarny, dziki, wilki, borsuki, wydry, bobry, łosie, żubry oraz liczne gatunki ptactwa. W przyrodzie Warmii i Mazur występują też gatunki gdzie indziej ginące już lub zanikające. Dla ich ochrony utworzono 7 parków krajobrazowych, a także ponad sto rezerwatów przyrody.

Położenie Warmii i Mazur

Północna granica województwa stanowi jednocześnie granicę państwa z należącym do Rosji obwodem kaliningradzkim. Zlokalizowanych jest tu 8 przejść granicznych: drogowe w Bezledach, Gronowie i Gołdapi, kolejowe w Braniewie, Bartoszycach i Skandawie oraz dwa morskie: w Elblągu i Fromborku. Sieć tutejszych dróg odbiega gęstością od średniej krajowej. Przez województwo przebiega trasa nr 7, łącząca Gdańsk z Warszawą i południową Polską. Z zachodu na wschód biegnie zaś droga nr 16 Grudziądz-Olsztyn-Augustów.

Wiele tutejszych miast ma bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą i Gdańskiem, a Olsztyn także z kilkoma miastami w Niemczech. Główne węzły kolejowe to Olsztyn, Elbląg, Iława, Ełk. Międzynarodowy Port Lotniczy w Szymanach koło Szczytna jest obecnie nieczynny, jednak zgodnie z planem modernizacji od 2014 r. ma on wznowić regularną obsługę ruchu pasażerskiego. W ostatnich latach zmodernizowane i ponownie uruchomione zostały lokalne połączenia kolejowe, m. in. na trasie Olsztyn-Ruciane-Nida-Wielbark.

Przyroda Warmii i Mazur

Region warmińsko-mazurski posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Przeważają ciągi wzgórz morenowych, jednak można też spotkać krajobrazy równinne. Powszechnie używana nazwa "kraina tysiąca jezior" jest niezbyt ścisła, bowiem w rzeczywistości jezior tych jest ponad 3 tysiące. Największe z nich to Śniardwy, Mamry, Jeziorak, Niegocin i Nidzkie. Tworzą one wyraźne skupiska, ciągnące się od zachodu na wschód regionu - są to pojezierza Iławskie, Olsztyńskie, Mrągowskie, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierze Ełckie. Wiele jezior, spiętych rzekami i kanałami, tworzy wielokilometrowe szlaki wodne.

Lasy pokrywają blisko 30% powierzchni województwa. Największe kompleksy to Puszcza Piska i Puszcza Borecka. Wewnątrz nich żyje wiele gatunków zwierząt, m.in. jelenie, sarny, dziki, wilki, borsuki, wydry, bobry, łosie, żubry oraz liczne gatunki ptactwa. W przyrodzie Warmii i Mazur występują też gatunki gdzie indziej ginące już lub zanikające. Dla ich ochrony utworzono 7 parków krajobrazowych, a także ponad sto rezerwatów przyrody.

Warmia i Mazury kulturalnie

Rzesze turystów przyciągają Pola Grunwaldzkie, na których w 1410 r. sprzymierzone wojska polsko-litewskie rozbiły potęgę krzyżacką. W kolejne rocznice tego wydarzenia odbywają się tu pokazy przybliżające ducha tamtych lat i rycerską kulturę.

Wśród cyklicznych imprez kulturalnych odbywających się na terenie województwa na szczególną uwagę zasługują: Międzynarodowy "Piknik Country" w Mrągowie, Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego "Złota Tarka" w Iławie, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej "Szanty w Giżycku", Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących w Dobrym Mieście, "Reggae Festival" w Ostródzie oraz Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy poezję".

Znaczenie ponadregionalne posiadają też odbywające się w najpiękniejszych katedrach i kościołach regionu (m.in. we Fromborku, Giżycku, Morągu, Olsztynie, Św. Lipce) imprezy pod wspólnym hasłem "Niedzielne Koncerty Organowe". Polska młodzież dorocznie w lipcu bawi się na Festiwalu Muzyki Rockowej w Węgorzewie oraz podczas "Przystanku Olecko", na który składają się spektakle teatralne, happeningi oraz koncerty piosenki poetyckiej.

W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywa także mrągowski Festiwal Kultury Kresowej. W województwie funkcjonują dwa teatry: im. Stefana Jaracza w Olsztynie i Teatr Dramatyczny w Elblągu. Filharmonia w Olsztynie nosi miano znanego, urodzonego na Warmii kompozytora Feliksa Nowowiejskiego.

Źródło: culinary-heritage.com

Domek nad Saskiem - pensjonat i noclegi na Mazurach

Agroturystyka Mazury | Pokoje | Galeria zdjęć | Cennik i rezerwacje | Kontakt | Cennik i rezerwacje | Aktywna agroturystyka | Dojazd | Deutsch
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Trustee